Anand Sahib Pauri – 1   Anand bha-i-aa mayree maa-ay satguroo mai paa-i-aa. Satgur ta paa-i-aa sahj saytee man vajee-aa vaadhaa-ee-aa. Raag ratan parvaar paree-aa sabad gaavan aa-ee-aa. Sabdo ta gaavhu haree kayraa man jinee vasaa-i-aa. Kahai naanak anand ho-aa satguroo mai paa-i-aa. ||1|| (Sri Guru Granth Sahib Ji 917) The common religious preachers, who have neither been ordained by Dargah to preach religion nor have earned this capability or divine edic