Jump to content

Near Amritsar!!!! ਦੇਖੋ ਕਿਵੇ?? 3 ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾਂ ਸਾਫ ॥ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪਿੰਡ ॥


Recommended Posts

Mmm mmm mmm. Working on myself and extended family first. Then we bringing the Bungas. Tldr off grid doing farming for food and materials, it, computer programming, network security etc and private investigation and search and rescue from a hostile standpoint. 

Getting a Smagam circuit to match pow wow circuit, visiting key other places. 

American continent needs an infusion of Gursikhi. 

And whtever this is we just saw? Nri Sangat need to get in contact with locals and be involved. 

Link to comment
Share on other sites

12 hours ago, GurjantGnostic said:

Can we explain this please?

I think it's simply a certain caste's culture that they've been hiding for a LONG while.

 

Without Sikhi, this is what is normal to them. 

Link to comment
Share on other sites

ਭੇਖੀ

 

 

SGGS Gurmukhi/Hindi to Punjabi-English/Hindi Dictionary
Bẖekẖī. ਭੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। one who wears different garbs, pseudo saints. ਉਦਾਹਰਨ: ਅਖਰ ਪੜਿ ਪੜਿ ਭੁਲੀਐ ਭੇਖੀ ਬਹੁਤੁ ਅਭਿਮਾਨ ॥ (ਭੇਖ ਕਰਨ ਨਾਲ). Raga Sireeraag 1, Asatpadee 12, 4:1 (P: 61).

 

English Translation
adj. sham, feigning, disguised, false, impersonator; n.m. a fake ਭੇਖਧਾਰੀ.

 

Mahan Kosh Encyclopedia

ਭੇਖ (ਵੇਸ਼) ਕਰਨ ਵਾਲਾ. ਦੇਖੋ- ਭੇਖਧਾਰੀ। 2. ਪਾਖੰਡੀ। 3. ਭੇਖੀਂ. ਭੇਸੋਂ ਸੇ. “ਭੇਖੀ ਭੁਖ ਨ ਜਾਇ.” (ਮਃ ੩ ਵਾਰ ਵਡ) “ਭੇਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨ ਲਭਈ.” (ਮਃ ੫ ਵਾਰ ਮਾਰੂ ੨).

Footnotes:
X


Mahan Kosh data provided by Bhai Baljinder Singh (RaraSahib Wale); See https://www.ik13.com
Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, dalsingh101 said:

ਭੇਖੀ

 

 

SGGS Gurmukhi/Hindi to Punjabi-English/Hindi Dictionary
Bẖekẖī. ਭੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। one who wears different garbs, pseudo saints. ਉਦਾਹਰਨ: ਅਖਰ ਪੜਿ ਪੜਿ ਭੁਲੀਐ ਭੇਖੀ ਬਹੁਤੁ ਅਭਿਮਾਨ ॥ (ਭੇਖ ਕਰਨ ਨਾਲ). Raga Sireeraag 1, Asatpadee 12, 4:1 (P: 61).

 

English Translation
adj. sham, feigning, disguised, false, impersonator; n.m. a fake ਭੇਖਧਾਰੀ.

 

Mahan Kosh Encyclopedia

ਭੇਖ (ਵੇਸ਼) ਕਰਨ ਵਾਲਾ. ਦੇਖੋ- ਭੇਖਧਾਰੀ। 2. ਪਾਖੰਡੀ। 3. ਭੇਖੀਂ. ਭੇਸੋਂ ਸੇ. “ਭੇਖੀ ਭੁਖ ਨ ਜਾਇ.” (ਮਃ ੩ ਵਾਰ ਵਡ) “ਭੇਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨ ਲਭਈ.” (ਮਃ ੫ ਵਾਰ ਮਾਰੂ ੨).

Footnotes:
X


Mahan Kosh data provided by Bhai Baljinder Singh (RaraSahib Wale); See https://www.ik13.com

ਝਟਕਾ - jhatakā - झटका: ਸੰਗ੍ਯਾ- ਝੋਕਾ. ਧੱਕਾ. ਝੜਾਕਾ। ੨. ਸੱਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਕੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣਾ।¹ ੩. ਝਟਕੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਦਾ ਮਾਸ.

ਝਟਕਾਉਣਾ - jhatakāunā - झटकाउणा: ਕ੍ਰਿ- ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਝੋਕੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਸਿੱਟਣਾ. "ਆਨਹੁ ਛਾਗ ਇੱਕ ਝਟਕੈਂ ਨਿਜ ਪਾਨਾ." (ਗੁਪ੍ਰਸੂ) ੨. ਬੰਦੂਕ਼. ਆਦਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰਤ ਮਰ ਜਾਵੇ

According to hsd suggesting anything be done would make me grandiose and mental. We're just supposed to not care, speak as if we're nobody and accept it. And play on twitter. 

Whole lot of quietly keep persuing Maya going on. 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

@kdsingh80

 

You asking about me in the queen thread, but what have you got to say about this!!

Or are you another backwards, third world pusso, who thinks its normal and not worthy of a comment?   

Link to comment
Share on other sites

4 minutes ago, dalsingh101 said:

@kdsingh80

 

You asking about me in the queen thread, but what have you got to say about this!!

Or are you another backwards, third world pusso, who thinks its normal and not worthy of a comment?   

Ok. I have read the video and I did comment

On 9/7/2022 at 4:28 PM, Premi said:

Modern Slavery

But video is long (one hour!). I hardly go Panjab these days and this is a new issue for me.

 @shastarSingh who actually lives there is the best person to comment 

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Premi said:

But video is long (one hour!). I hardly go Panjab these days and this is a new issue for me.

 @shastarSingh who actually lives there is the best person to comment 

To me, that just says you're both retarded. My grandfather told me that this goes on, decades ago, but you guys are all oblivious to it.............

 

I think it may be because it is juts who mostly do this stuff and you're either in denial about it, or actively covering it up. Same way jut to55ers from Canada on this forum seem to be covering up how jut gangs  are apparently grooming apneean over there. 

 

You people are vile. 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, dalsingh101 said:

To me, that just says you're both retarded. My grandfather told me that this goes on, decades ago, but you guys are all oblivious to it.............

 

I think it may be because it is juts who mostly do this stuff and you're either in denial about it, or actively covering it up. Same way jut to55ers from Canada on this forum seem to be covering up how jut gangs  are apparently grooming apneean over there. 

 

You people are vile. 

What are apne in Panjab doing about issues like sexual grooming in the UK ? How many are even aware over there? 

And you expect western Sikhs to know about hidden issues in Panjab...

Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, Premi said:

Ok. I have read the video and I did comment

But video is long (one hour!). I hardly go Panjab these days and this is a new issue for me.

 @shastarSingh who actually lives there is the best person to comment 

Last sarpanch of our village in punjab was a mazbi sikh.

So caste discrimination happens but not that much.....

Link to comment
Share on other sites

On 9/7/2022 at 1:15 PM, dalsingh101 said:

 

Why is it always the average Sikhs who start these kind of organizations to help people.

Why aren't the puratan sampradays, sant/babas and nihangs doing this kind of work?  They have the resources and influence to do this kind of work on large scale.

Link to comment
Share on other sites

On 9/8/2022 at 1:50 PM, dalsingh101 said:

I think it's simply a certain caste's culture that they've been hiding for a LONG while.

 

Without Sikhi, this is what is normal to them. 

Is this based on deep research or your personal experience?  If on research link articles or books.

Isn't this painting with a broad brush?  That your lumping everyone together, who probably don't want to be.

Shouldn't we look at people as individuals rather than groups, because not everyone is the same in a group or class.  

Link to comment
Share on other sites

10 hours ago, dalsingh101 said:

To me, that just says you're both retarded. My grandfather told me that this goes on, decades ago, but you guys are all oblivious to it.............

Remember the original video is of a sikh organization that is helping to eliminate these kind of problems.  So, the reform is coming from within the community.  

There are many other organizations like this that are doing this kind of work.

Also, in these videos it's the local people who call to notify of these kind of problems to get help for these people.  The pind people come out to help the organizations.

 

Link to comment
Share on other sites

Hmmmm. 
 

I seem to remember someone once saying Sikhs who end up in slavery trying to get to the west (like in Italy) deserved it as some sort of karma. It’s a bit rich to start crying about this then. Also whilst ignoring what the gujjars have been doing. 
 

For the record, who has been advocating for gujjars and bhaiye to come to East Punjab and for Sikhs to leave it? It wasn’t me. 
 

Half of you lot could have this going on in your pindh and you wouldn’t even know it. Think about that before your start getting hysterical. 

Link to comment
Share on other sites

On 9/20/2022 at 12:36 AM, dalsingh101 said:

@kdsingh80

 

You asking about me in the queen thread, but what have you got to say about this!!

Or are you another backwards, third world pusso, who thinks its normal and not worthy of a comment?   

During farmer agitation this issue was raised in media that Punjab farmers are keeping bonded labour but CM of that time Amrinder Singh  issued statement that the alleged cases were thoroughly investigated and nothing of bonded labour type is found. I guess either he brushed the issue under carpet . Anyway these type of cases should be properly investigated as from where these type of people are coming. There is chance that family members of these are also involved in it as many poor families consider them as burden

https://www.outlookindia.com/website/story/india-news-punjab-cm-slams-govt-over-letter-on-bonded-labourers-calls-it-another-attempt-to-defame-punjabs-farmers/379261

Link to comment
Share on other sites

On 9/20/2022 at 12:24 PM, HSD said:

Hmmmm. 
 

I seem to remember someone once saying Sikhs who end up in slavery trying to get to the west (like in Italy) deserved it as some sort of karma. It’s a bit rich to start crying about this then. Also whilst ignoring what the gujjars have been doing. 
 

For the record, who has been advocating for gujjars and bhaiye to come to East Punjab and for Sikhs to leave it? It wasn’t me. 
 

Half of you lot could have this going on in your pindh and you wouldn’t even know it. Think about that before your start getting hysterical. 

I think you ain't even possibly Sikh, but a VERY confused peasant. I remember you telling me your parent's coconut background. Have you made ANY SERIOUS effort to get deeper into your Sikh roots since then? i.e.. learning Gurmukhi, studying puratan texts and so forth? Or are you like a typical ignorant peasant and think Sikhi is wrapped around some casteist/racialised hor5eshyte identity?  

Link to comment
Share on other sites

23 hours ago, kdsingh80 said:

During farmer agitation this issue was raised in media that Punjab farmers are keeping bonded labour but CM of that time Amrinder Singh  issued statement that the alleged cases were thoroughly investigated and nothing of bonded labour type is found. I guess either he brushed the issue under carpet . Anyway these type of cases should be properly investigated as from where these type of people are coming. There is chance that family members of these are also involved in it as many poor families consider them as burden

https://www.outlookindia.com/website/story/india-news-punjab-cm-slams-govt-over-letter-on-bonded-labourers-calls-it-another-attempt-to-defame-punjabs-farmers/379261

You're what we'd call a bull5hit f**king c**t in england. Full of tutti. 

 

Third world, backwards fudhoo.  

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...